Lumea Româneascã

Click here to edit subtitle

POPOVICI VAVILA


Data nașterii: 24 ianuarie 1935.

Locul nașterii: localitatea Sulița, județul Hotin, Nordica Bucovină, România (actualmente Ucraina).

Văduvă, doi copii.

Școala primară – Alba-Iulia și Tg. Jiu. Gimnaziul și primii doi ani de liceu – Liceul teoretic „Ecaterina Teodoroiu” din Tg. Jiu; ultimii ani de liceu – Liceul teoretic „Unirea” din Tg. Mureș.

Paralel cu liceul, a urmat cursurile Conservatorul Maghiar, secțiile Pian și Balet.

Studii superioare: - Institutul Politehnic

                             - Universitatea populară  – curs limba engleză (trei ani).


Actualmente pensionară

 

FUNCŢII - în ordine cronologică:  

  1957-1960  - profesor suplinitor, matematică și fizică, comuna Livezile, jud. Bacău.

  1960-1968  - șef laborator, Secția Clorură de var – Combinatul Chimic Borzești;

                     - șef documentare tehnică, Serviciul Tehnic –- Combinatul Chimic Borzești;

                     - inginer tehnolog, secția Piloți, Serviciu Cercetări – Combinatul Chimic Borzești;

  1968–1972 - inginer principal, Serviciul tehnic – Combinatul Petrochimic Pitești;

                     - șef birou Serviciul Tehnic - Export – Combinatul  Petrochimic Pitești.

  1972 - pensionată pe caz de boală.

  1972 – 1987 – munca la domiciliu –Cooperativa „Prestarea”, traduceri tehnice din limbi străine.

 

DEBUT POETIC: Revista „Chimistul”, Onești, 1965; Revista „Ramuri” 1982;

DEBUT EDITORIAL:

1) „Cântece în coloană”, volum colectiv, Bacău, 1966;

2) „13 Poeți", volum colectiv, Editura Eminescu, București 1988, editat în urma premierii celor treisprezece poeți dintre sutele de volume propuse pentru publicare.

 

 

CĂRȚI TIPĂRITE

 - Noapte de iarnă – versuri, Ed. Zodia Fecioarei, Pitești, 1993.                                                                                             

 - Nopți albe – versuri, Ed. Zodia Fecioarei, Pitești, 1995.                                    

 - Binele și Răul – proză, Ed. Zodia Fecioarei, Pitești, 1998.                                

 - Dragostea mea cea mare – versuri, Ed. Zodia fecioarei, Pitești, 1998.              

 - Albumul cu fotografii – proză, Ed. Caligraf Activ, Pitești, 1999.                      

 - Dincolo de noapte – versuri, Ed. Crater, București, 2000,

                                         postfață de Ion Papuc.                                                 

 - Piticul din ceașca de cafea – versuri, Ed. Elion, București, 2000.                        

 - Mai sunt bărbați buni – proză, Ed. Crater, București, 2001.                                                                                      

 - File de jurnal – proză, Ed. Aritmos, București 2002.                                          

 - Insomniile unei veri – versuri, Ed. Elion, București, 2002.                                  

 - Ultima piruetă – proză, Ed. Carminis, Pitești, 2003.                                           

 - Îngerul scrie poemul – versuri, Ed. Carminis, Pitești, 2003,                                

                                  prefață de prof. dr. Simion Bărbulescu.                                                      

 - Între spaimă şi vis – versuri, vol bilingv rom. - englez,                                       

                      Ed. Carminis, Pitești, 2004, prefață de S. Bărbulescu.    

 - Jurnalul unei veri – proză, Ed. Elion, București, 2005.                                       

 - Suspine strigate – versuri, vol. bilingv rom. - englez, Ed. Carminis, Pitești, 2005,

                                 prefață de Simion Bărbulescu.                                                                                 

 - Cartea mamei – proză, Ed. Carminis, Pitești, 2006,

                                 prefață de prof. dr. Simion Bărbulescu.                                                                                                        

- Jurnal American – proză, Ed. Carminis, Pitești, 2007.                                     

- Singurătatea clipelor târzii – versuri, Ed. Pim, Iași 2008.                                     

- Gânduri – proză, Ed. Pim, Iași, 2009.                                                                    

- Scrisori de departe – versuri, SUA, 2010.                                                             

- Articole, Eseuri – vol. I – publicistică, SUA 2010.                                                        

- Preaplinul tăcerilor – proză, SUA, 2010.                                                               

- Poemele iubirii – versuri, SUA, 2011.                                                                 

- Articole, Eseuri – vol. II – publicistică, SUA, 2012.                                                             

- Fulgurații – proză, SUA,  2012.                                                                          

- Tremurul gândului – versuri, SUA, 2012.                                                            

- Articole, eseuri, vol. III – publicistică, SUA 2013.                                                      

- Love Story – versuri, SUA 2013,                                                                       

              prefață - Eugen Evu; Doru Popovici.

- Dialoguri îndrăgite – proză, SUA 2013.                                                             

- EL și iubirea – versuri, Argeș-Press 2013,                                                         

              prefață – Eugen Evu.

- Popasurile vieții – proză, SUA 2014.                                                                 

- Articole, eseuri, vol. IV – publicistică, SUA 2014.                                                     

- Înțeles târziu – versuri, SUA 2015.                                                                    

- De vorbă cu Îngerul, vol. Bilingv – versuri, SUA, 2015.                                  

- Articole, eseuri, vol. V – publicistică, SUA, 2015.                                                     

- O mie și una de… poeme – versuri, SUA, 2016.                                              

- Articole, eseuri, vol.VI – publicistică, SUA, 2016.

- Cugetări, vol. Bilingv – proză, SUA, 2016.

- Antologie selectivă a referințelor – proză, 2017).

               prefață Eugen Evu.

- Articole, eseuri, vol. VII – publicistică, 2017).

- Cugetări / Reflections 2017 – proză, 2017).

               prefață Eugen Evu.

- Note de jurnal american, vol.1 – proză, SUA,2017).

- Articole, eseuri, vol.VIII – publicistică, 2018).

- Note de jurnal american, vol.2 – proză, 2018).

- Cugetări / Reflections 2018 – proză, 2018).                                                  

- Întrebări și răspunsuri (proză, 2018).

COLABORĂRI LA VOLUME COLECTIVE :

- Cântece în coloană - culegere de versuri a membrilor Cenaclului literar „Al. Sahia" din Onești, 1966;

- 13 Poeți - Editura Eminescu, București, 1988;

- Templul amintirilor - Ed. Casa Ciurea, Slatina, 2000;

- Lumină pe cerul cuvântului - Ed. Casa Ciurea, Slatina, 2004;

- Cenaclul Liviu Rebreanu la 55 de ani - Ed. Zodia Fecioarei, Pitești, 2004;

- Dialoguri privilegiate – Maria Diana Popescu, Pitești, 2009;

- Azi… pentru mâine –Dialoguri , Ed. Eikon, București, 2017;

- Interviuri cu scriitori români contemporani, Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2018;

- Un sentiment numit România – 100 de ani – 100 de poeme – ed. Singur, Târgoviște, 2018

                                                                                                       

 

A PUBLICAT ÎN ROMÂNIA în diferite reviste și ziare.

A PUBLICAT ÎN STRĂINĂTATE în reviste și ziare din tarile: SUA, Belgia, Canada, Spania, Germania, Danemarca, Irlanda, Anglia, Israel, Republica Moldova.

 

 

COLABORĂRI LA REVISTE :

Membră a Colegiului de redacție (șef subredacție Pitești) revista „Coloana Infinitului” - Timișoara, România din anul 2000 până în anul 2004;

Membră a Colectivului redacțional revista „ Dor de Dor” - Călărași, România din anul 2006 până în 2009;

Corespondent extern al ziarului „Argeșul”- Pitești, România, din anul 2008 și în prezent;

Colaborator al ziarului „Gândacul de Colorado” - SUA, din anul 2009 și în prezent;

Colaborator la Revista „Armonia” - SUA din 2011 și în prezent;

Colaborator principal la Revista „Confluențe Românești” din 2011 și în prezent;

Colaborator la revista internațională „STARPRESS” – Rm. Vâlcea, România, din 2011 și în prezent;

Colaborator la revista „Melidodium” - Roman, România din 2012 și în prezent;

Colaborator onorific la revista „Clipa” - California, SUA, din anul 2012 și până 2015;

Membră a AMJRP (Asociația Mass-media și Jurnaliștilor Români de pretutindeni) din 2012 și în prezent;

Colaborator permanent la ziarul „Actualitatea Irl”- Dublin, Irlanda din 2016;

Colaborator la revista „Lumea românească” - Michigam, SUA din 2013 și în prezent;

Corespondent SUA la ziarul „Jurnalul Bucureștiului” din ian. 2014 și în prezent;

Redactor la revista „Nomen Artis” (Dincolo de tăcere) din febr. 2015 până în 2016;

Senior editor al ziarului „Miorița”, California, SUA, din 2015 și în prezent;

Senior editor al ziarului Occidentul românesc, Madrid, Spania, din 2015 și în prezent;

Membru de Onoare – Radio Pro Diaspora, din 19 iulie 2017.

 

PREMII LITERARE, DISTINCTII :

Premiul Editurii Eminescu, „13 Poeți", București, ROMÂNIA, 1987;

Premiul pentru literatură al revistei Argeș, Pitești, mai 2004;

Premiul I „Femeia în cultură” Concurs „Femina 2008” ediția X-a, jubiliară (județ Argeș);

Titlul de Fiică a Argeșului, sept 2011;

Premiul Internațional al Academiei „Il Convivio”, (Prima Classificata), ITALIA, Premiul I pentru volumul de versuri „Love Story”, 2014;

Premiul Presei românești nord-americane (NARPA), secțiunea Cultură – Premiul I , SUA, 2014;                                                                                               Premiul de excelență al ziarului Argeșul, pentru întreaga activitate desfășurată pe meridianele lumii, 24 ian. 2015;

Premiul de Excelență „Mihai Eminescu” acordat pentru întreaga activitate de voluntariat și colaborare de excepție  cu revista „Occidentul Românesc” – SPANIA – 2016 ;

Premiu de Excelență pentru întreaga activitate literară, acordat de Asociația ProDiaspora și Revista Prolitera – GERMANIA;

 

 

INCLUSĂ ÎN DICŢIONARE BIO-BIBLIOGRAFICE :

Dicționar „Bacăul literar” - Eugen Budău, 2004, pag. 443 – 444;

Antologie lirică, proză, plastică Dor de Dor, - Marin Toma, 2007, pag. 359 – 374;

Dicționar bibliografic „Scriitori, publiciști și folcloriști ai Argeșului”- Marian Stoica, ed. Argeș-Press,  

                                                                                                                 Pitești, 2010, pag.216;

Dicționarul scriitorilor români de azi – Boris Crăciun și Daniela Crăciun-Costin, ed. Porțile                                                                                                      

                                                                                              Orientului din Iași, 2011, pag.429;

Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume (L’anthologie des écrivains roumains de 

                              tout le monde) – Ligya Diaconescu, ed. Star Press, Rm. Vâlcea, 2012, pag. 156-160;

Antologie de proză scurtă românească – George Stroia, Eposs Meridiane 2013, pag. 488-496;

Antologie a poeziei românești contemporane – ed. Meridiane lirice (Aripi de vis) 2013, pag. 547-552.

 

Adresă poștală:

Vavila Popovici

4308 Omni Place, Raleigh NC 27613-1583, USA

Adresă e-mail: [email protected]

 

Website: vavilapopovici.com

„…Ce s-a-ntâmplat cu noi? / Ce s-a-ntâmplat cu sufletele noastre ? / Ne-am abrutizat! / Instinctelor primare ne-am încredințat: / cinismului, brutalității, promiscuității. / Trăim fără iubire, vai nouă! / Uităm că zilele ne sunt atât de puține, / c-ar trebui în fiecare clipă / să iubim orice și pe oricine! ”

 ( Din volumul de versuri „Închin acest pahar iubirii”.)

 

   Compasiunea este sentimentul de înțelegere, de milă, compătimire față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Înseamnă conectare, judecată, înțelegerea suferinței celuilalt. Cel lipsit de acest sentiment, este un om nemilos, lipsit de empatie, egoist. El refuză sau nu este în stare să intuiască realitatea, nu se identifică afectiv, este un om nepăsător; în golul sufletului său intră cu ușurință orgoliul, răutatea.

   Compasiunea este considerată ca fiind una dintre cele mai mari virtuți ale omului. Cuvântul este similar cu „milă”, pomenit de nenumărate ori în Biblie. În momentele de deznădejde implorăm și strigăm în rugăciunile noastre: „Doamne, fie-Ți milă de mine!”, sau, „Doamne, fie-ți milă de noi!”. Sfântul Ioan amintea că mila noastră trebuie să fie folositoare, în sensul că nu trebuie „să iubim doar cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul”.

   Amintesc situația din România acestor zile, când s-au produs crime, violuri, tâlhării în lanț, în urma punerii în libertate a sute de persoane aflate după gratii, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevăzute în legea 169/2017. Nepăsarea, lipsa de profesionalism a conducătorilor, cinismul, lipsa lor de umanitate, de compasiune față de concetățenii lor – victime – au ieșit la iveală prin judecata viciată, crudă, asupra faptele întâmplate, deoarece în loc de a lua măsuri urgente pentru stoparea efectelor aplicării legii, au pierdut timp căutând vinovații elaborării legii, pentru a se dezvinovăți, a arunca vina asupra lor.

   Li s-a dat posibilitatea hoților, violatorilor și criminalilor să recidiveze la puțin timp după eliberarea din închisori. Aceștia, năuciți, de îndată ce au ieșit din închisori, nu au știu ce să facă cu libertatea lor. Libertatea trebuie gestionată, dar nimeni nu-i îndrumă, nimeni nu-i ajută. „Flămânzi și goi, făr-adăpost” își folosesc ultimele puteri fizice în scopuri distructive: crime, furturi, violuri. Prima întrebare ar fi de ce se dedau oamenii la numeroase infracțiuni? O dată pedepsiți, ai zice că nu mai au gândurile de altădată, de a se îmbogățească cât mai repede cu putință, de a fura cât mai mult și de a munci cât mai puțin, de a avea salarii și averi cât mai mari sau, dacă-i posibil chiar să nu mai muncească dar să fie plătiți, obicei dobândit din comunism, când un prieten activist de partid te sfătuia: „Nu fii fraier, fă-te doar că muncești!” Și totuși tâlharii care au fost pedepsiți în ultimii ani, ies din închisori cu gustul amplificat al furtului, al crimei, al violului, fiindcă guvernanților – majoritatea hoți și ei – nu le-a păsat de soarta deținuților, de faptul că au condiții inumane, că nu se ocupă nimeni de sufletele lor, de curățirea păcatelor săvârșite; nu s-a gândit nimeni că ei sunt oameni care nu trebuie pierduți definitiv pentru societate, că este nevoie de a-i pregăti pentru a putea fi reintegrați la ieșirea din închisori. Și în acest mod toți cei eliberați s-au considerat nevinovați, niciunul nu și-a recunoscut vina, niciunul nu s-a căit, fiindcă „Dacă totuși păcatul a fost săvârșit, e nevoie de căință din partea celui căzut”, ne învață tot Biblia.

   S-au succedat o mulțime de modificări ale legilor în ultimii ani, dar nu s-a realizat nimic din cerințele CEDO care erau și sunt obligatorii, din câte am înțeles. Iar Recursul compensatoriu din Legea 169/2017 (lege care se aplică retroactiv, începând cu 24 iulie 2012) a fost fals prezentat publicului ca o măsură reparatorie impusă de CEDO.

   Cel eliberat se poate prezenta mai repede decât în mod normal în fața instanței de judecată, care poate dispune eliberarea condiționată. Deși codul penal prevede, în art. 99-100, că eliberarea condiționată poate fi dispusă doar dacă „instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate”, instanțele de judecată au acționat superficial, nu au examinat cu atenție și răbdare fiecare caz de eliberare condiționată. Astfel s-a ajuns la situația în care au fost eliberați și condamnații care nu s-au îndreptat și nu se puteau reintegra în societate în acel moment. Atât eliberarea la termen, mult prea grăbită în urma adoptării legii „recursului compensatoriu“, cât și eliberarea condiționată a unor condamnați care nu s-au îndreptat și nu se pot reintegra, excese stimulate și motivate de faptul că nu există suficiente spații de detenție, nu au făcut decât să încurajeze fenomenul infracțional. Aceste eliberări induc ideea că se poate scăpa mai ușor după comiterea de infracțiuni, oricât de grave ar fi ele. Astfel se poate ajunge la comiterea de noi infracțiuni, din ce în ce mai grave, la noi victime ale noilor infracțiuni și, în cele din urmă, la reîntoarcerea în penitenciare a celor care au fost eliberați cu prea mare ușurință, fără ca ei să se fi îndreptat și să se poată reintegra în societate. Este foarte posibil ca penitenciarele să se reaglomereze, ca efect al acestei goliri grăbite, puțin gândite. Ceea ce se și întâmplă în momentul de față. Faptul că închisorile sunt neîncăpătoare se putea soluționa prin construirea de noi închisori, și nu prin eliberarea deținuților, așa la grămadă, acțiune care s-a dovedit a fi creat pericole pentru siguranța, viața, sănătatea și integritatea bunurilor cetățenilor. Legea elaborată favorizează infractorii și defavorizează cetățenii. Astfel, populația plătește cu viața, sănătatea sau cu bunuri, pentru lipsa de judecată, nepăsarea și cel mai important, pentru lipsa de compasiune față de victimele acestor criminali ieșiți din închisori. Dreptul la viață, dreptul la protecția proprietății sunt și ele drepturi prevăzute și garantate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Nu se poate renunța la aceste drepturi fundamentale, sub pretextul respectării altor drepturi. Întotdeauna trebuie păstrat un echilibru, având grijă pentru viața membrilor societății. Dacă s-a ales, din comoditate și lipsă de interes/nepăsare varianta eliberării unui număr mare din închisori pentru rezolvarea problemei supraaglomerării, eliberarea ar fi trebuit să fie bine controlată, să fie eliberate persoanele care prezentau un pericol mai mic pentru societate, și nicidecum a celor condamnați pentru infracțiuni comise cu violență. În scurt timp, iată, s-au produs delicte a celor eliberați precum: crime, tâlhări, violuri.

  Găsesc scris într-un ziar:Că actuala conducere a țării duce Romania în prăpastie economică, este o realitate. Dar să elibereze 13.000 de deținuți de drept comun, ajunși în închisoare pentru crime, violuri și care, la scurt timp de la eliberare, au comis aceleași gen de infracțiuni, depășește orice putere de înțelegere. Ministrul justiției, Tudorel Toader și actuala coaliție au provocat și provoacă traume îngrozitoare propriilor cetățeni, sunt autorii morali ai crimelor și violurilor din ultimele luni. Posibil că au provocat drame și celor care i-au votat, ceea ce îi vor face să se gândească de multe ori înainte de a pune votul în urnă”.

   Sociologul, tânărul băcăuan Valeriu Ștefănescu, în eseul său „Simțul moral românesc” afirmă că „societatea românească a fost îngenunchiată de către o continuă stare de criză: de la criza existențială până la cea spirituală”. Are dreptate! Din criză în criză, aș zice, în prezent – un melanj de crize...

   Legea ar trebui urgent abrogată și începută, tot urgent, construirea de noi locuri de detenție, pentru deținuți. De asemenea, guvernul va trebui să se ocupe de  educația celor eliberați, de a le oferi locuri de muncă. Dar, în loc să se ocupe de această problemă în prezent prost gestionată, pentru remedierea ei pe cât posibil, guvernul – revin cu aprecierea – , din cinism și auto-apărare, distorsionează calea, caută vinovații acestor crime, fără să compătimească victimele criminalilor. Este desigur o manipulare grosolană, insinuându-se o „vinovăție generalizată”, după cum nota scriitorul Petre Barbu, în ziarul „Adevărul”: „Campaniile derulate de adunătura de derbedei condusă de Liviu Dragnea au la bază manualul de manipulare și intoxicare al fostei Securități...”.  

   Miercuri, 16 ianuarie 2019, ministrul justiției a făcut o declarație despre recursul compensatoriu, precizând că legea a fost susținută și votată de PNL, USR, UDMR, iar Președintele Țării a promulgat legea fără să o atace la Curtea Constituțională. Da!, vina generalizată este o metodă clasică de a disipa responsabilitatea și a împrăștia tuturor sentimentul de complicitate. Cât despre propriul lui dezinteres, faptul că a neglijat lucruri importante, ministrul Tudorel Toader nu a spus nimic. Despre compasiune – nimic. Și cine nu are această simțire, nu merită nici o fărâmă de respect.

   Sindicaliștii din Administrația Penitenciarelor îl avertizează pe ministrul Justiției Tudorel Toader că infracțiunea de comunicare de informații false se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, acuzându-l pentru afirmația că autorul crimei de la Mediaș – uciderea tânărului de 25 de ani – , nu a beneficiat de Legea recursului compensatoriu.

   Președintele Klaus Iohannis a declarat în aceeași zi, referitor la Legea recursului compensatoriu, că siguranța cetățeanului nu este negociabilă, iar soluția nu este căutarea unui vinovat.

   În tot acest scenariu sumbru, reprezentanții partidului conducător și ai guvernului au acționat cu cinism și lipsă de compasiune, de umanitate. Or, scopul omului pe această planetă este umanitatea, adică binele, adevărul și iubirea. Ura, acționarea după bunul plac – opuse iubirii – reprezintă pericole pentru umanitate, iar omul care dispune de o putere mare, își permite să le folosească pentru a-i distruge pe ceilalți și pentru a-și atinge scopul egoist.

   De ce s-a permis schilodirea legilor justiției? Nu s-a putut opune nimeni puterii? De ce nu s-a acționat conform dreptății? Dar unde să găsești dreptatea, când dai de creiere spălate din tinerețe, ideologizate în sensul obedienței față de politicienii neo-comuniști ai țării, guvernanți care se perindă și care nu văd interesele țării, ci alunecă perfid pe căi periculoase și dezastruoase pentru țară?

   Când rigla le este strâmbă, cum să traseze ei, puternicii zilei, o linie dreaptă? 

 

 

Vavila Popovici – Carolina de Nord

SPERANȚA SE CONSTRUIEȘTE!

„Speranța este visul omului treaz.” – Aristotel

 

   Miturile grecești, acele povestiri despre zei, sunt adevărate învățăminte morale, deoarece ele conțin adevăruri umane fundamentale. Unul dintre ele este mitul Pandorei care a încercat să explice originea răului. Povestea spune că atunci când Prometeu l-a imitat pe Zeus creând oameni perfecți din lut și dându-le apoi viață, Zeus s-a simțit jignit și a dorit să se răzbune. Astfel, l-a pus pe Hefaistos să creeze o cutie în care zeii au pus toate relele din lume. Singura care s-a deosebit de ceilalți zei a fost Atena – zeița înțelepciunii – care a pus în cutie Speranța. Zeus i-a dăruit-o pe Pandora ca soție lui Prometeu, împreună cu acea cutie, de unde și numele de Cutia Pandorei. Prometeu a refuzat să primească darul, însă fratele său a deschis cutia eliberând toate relele și speriat, s-a grăbit să închidă capacul, fără să observe că pe fundul cutiei rămăsese Speranța. De aceea se spune că Speranța moare ultima.

   Când ne simțim slabi în luptă cu viața, speranța este cea care ne face puternici, fiindcă ea acționează ca o energie a sufletului. Poetul român Tudor Arghezi o definea foarte asemănător lui Aristotel, ca fiind „un vis cu ochii deschiși”. „Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor, viața nu este decât o pasăre cu aripi rupte care nu mai poate să zboare”, spunea scriitorul american Langston Hughes.

   În secolul XIX, filozoful german Arthur Schopenhauer susținea că voința omului este elementul real și esențial de a trăi, că este singura expresie a existenței însăși a universului și că orice om are nevoie de griji, dureri ori mizerie, după cum corabia are nevoie de încărcătură, spre a merge drept și sigur. El susținea că voința stă la baza acțiunilor omului, având o puternică forță lipsită de rațiune și de scop, că lumea și istoria sunt lipsite de sens și de o țintă finală. Mai susținea că voința este însoțită de inteligență și curaj, și că ele, aceste calități, se moștenesc, una de la mamă și altul de la tată. Deci, să înțelegem că voința ar fi o forță care imprimă o mișcare care poate fi haotică dacă nu solicită inteligența și curajul pentru a-i da un sens. Fiecare om are dorințe, își creează un ideal și speră să și-l îndeplinească prin luptă, deseori fiind implicat sacrificiul sub diferite forme. Omul speră să fie fericit. Speră, și cine nu poate spera și nu poate lupta, nu are cum să ajungă la fericire.  

   Poți spera, poți realiza, poți câștiga, dar poți și pierde; dar nu contează, fiindcă mai poți încerca, mai poți din nou spera, mai poți pierde, dar poți câștiga. Dacă nu speri, în final ajungi să disperi.

   Creștinismul ne încurajează vorbindu-ne despre Speranță: „ ... știm că necazul te determină să ai răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Romani 5:3-5).

   Existențialiștii secolului trecut au vorbit foarte mult despre deznădejde, ca stare în fața unei lumi închise, fără ieșire. Cel mai ilustru reprezentant al existențialismului, filozoful, dramaturgul, romancierul francez Jean-Paul Sartre – deși are o filosofie originală, pur personală, marcată puternic de aspectele politice ale vremii – , în povestirea  Cu ușile închise, imaginează camera ca un fel de infern, un spațiu închis, lipsit de ferestre și pat, cu lumina permanent aprinsă și ușa încuiată pe dinafară; un spațiu în care nimeni nu intră, iar cele câteva personaje dinăuntru nu pot ieși... Nici o dorință de a crede nu este zugrăvită în arta sartriană; nici acea jumătate de măsură în credință: „Cred, Doamne, ajută necredinței mele”. Întunericul este total, fiindcă Sartre este un existențialist care respinge existența lui Dumnezeu, considerând că omul își primește existența de la părinți, iar „apariția” existenței este un accident.

   Scriitorul Octavian Paler propune însă altceva: să reînvățăm speranța. Într-un dialog imaginar cu poetul Hölderlin, îi răspunde acestuia printr-un poem și vorbește despre poezie, deși nu se referă doar la cei care scriu versuri, ci la capacitatea omului de a-și depăși condiția de muritor prin valorificarea virtuților sale. Și speranța este una dintre virtuți, care se poate verifica mai ales în perioade de lipsuri, cum ar fi perioada de secetă. „Ați scris undeva un vers, – spune Paler – „La ce bun poetul, în vreme de secetă?”, și tocmai asta îmi dă îndrăzneala să mă adresez unui mare poet și să spun că adevăratul curaj, adevăratul curaj al poeziei nu este probabil să cânte ploile când toată lumea le vede, adevăratul ei curaj este să vadă cerul pârjolit și să spere. Și înainte de a fi ploaie adevărată care udă câmpiile, ploaia să fie astfel speranță și cântec”.

   Așadar, binele să fie mai întâi în cugetele noastre, acesta este crezul prin care Paler justifică poezia. Și cere poetului să fie un profet al speranței, care să amintească celorlalți că au datoria să spere: „Un poet în fața unui cer ars, în fața unui câmp pârjolit și care nu e în stare să cânte și să creadă în ploi, să ne aducă aminte că ploaia există, că ea va înflori pământul bolnav, așadar, un poet care nu e un profet al speranței, un poet cu buzele arse care nu simte nevoia să cânte ploile lumii n-a înțeles că poezia e în primul rând o formă a speranței”.

   Este, poate, cea mai frumoasă definiție a unui poet, aceea de profet al ploilor în vreme de secetă. Să fim atunci toți poeți ai anului ce vine – 2019! Să avem curajul să profețim vremuri mai bune! Să demonstrăm că speranța nu este zadarnică! Să spunem astfel, că poetul – adică sufletul viu al fiecăruia – trebuie „să cânte ploile tocmai atunci când avem cea mai mare nevoie de ele, când ne lipsesc și ne dor, când soarele arde și mâinile miros a îndoială…”  Este, poate, cea mai frumoasă definiție a unui suflet de poet, aceea de „profet al ploilor în vreme de secetă”.

   Să fim atunci poeți anul acesta care vine și să profețim vremuri mai bune! Să demonstrăm că speranța nu trebuie să lipsească din sufletele noastre. Sunt de acord că speranța este un „vis” necesar sufletului nostru, dar cred, în același timp, că ea necesită să fie însoțită de voință care să pună în mișcare visul, așa cum a afirmat cândva Paler, că speranța trebuie construită. Speranța poate fi imaginată ca un castel cu o arhitectură care să ne scoată din realitatea modestă sau chiar mizerabilă, și să ne ofere prosperitate. Iar prosperitatea nu poate fi realizată fără o activitate intensă, fără curaj, cinste, dreptate și dăruire.   

   În viață, individul se lovește de tot felul de obstacole, de greutăți. Existența este un șir de victorii și eșecuri, iar ființa umană nu poate rezista decât dacă găsește în propria interioritate puterea necesară de a merge mai departe. O asemenea sursă de putere de renaștere este tocmai speranța. Renunțarea la lupta cu viața, incapacitatea de a depăși deznădejdea amenință evoluția ființei și chiar integritatea ei. Dacă lumina permite ochilor să vadă ceea ce este în jur, speranța deschide ochii sufletului pentru a vedea că există o cale de a merge mai departe, folosind lumina întrezărită. Ivirea acestei lumini a sufletului acționează salvator. Cuprins de speranță, omul alungă teama răului din viața sa. El va înțelege că trebuie să lupte pentru normalitatea, liniștea vieții lui și că spiritul său va renaște datorită acestei lumini.

   Este clar că atunci când ai o dorință, speri sau disperi. Dar și speranța, și disperarea presupun o atitudine. Există și persoane care nu sunt capabile nici să spere, și nici să dispere. Se predau platitudinii. Trăiesc într-o lume absolvită de dorințe, de idealuri. O lume falsă.

   Speranța nu are unitate de măsură. Putem spera tot timpul, putem aștepta, putem răbda atingerea visului, a idealului... Răbdarea este cea care ne absolvă temporar de disperare și fără a avea motivația răbdării, omul începe să deznădăjduiască... „Cel ce deznădăjduiește își ucide singur sufletul”, spunea Sfântul Ioan Scărarul.

   O dorință realizată este un efect al unei cauze, fiindcă atunci când ne propunem a spera în ceva, acel ceva are o motivație în mintea noastră, în sufletul nostru. Asemeni unei semințe, speranța este cea care încolțește și așteaptă culegerea rodului. Cu ce ai ajutat dezvoltarea? Da, „speranța se construiește”, adică omul nu trebuie să viseze și să rămână pasiv, ci trebuie să și acționeze în dobândirea dorinței sale, a idealului său. După definirea idealului, speranța fiecăruia poate fi însumată speranței colective. Un ideal colectiv, întru binele societății în care trăim, poate fi realizat cu ajutorul însumării forțelor fiecăruia dintre noi.

   Să sperăm fiecare, să sperăm împreună și să nu deznădăjduim, fiindcă deznădejdea nu duce nicăieri, curmă drumul pavat cu flori al speranței.

   Închei această pagină cu poemul intitulat „Speranța”, din noul volum de versuri „Închin acest pahar iubirii”:

Inima zgomotos bate, / gândurile odihnă cer, / vorbele – au tăcut demult. / Ochii refuză realitatea obositoare / strânsă-n ghemul zilei ce-abia a trecut. / Iertarea și uitarea sunt chemate / a ridica zidul înalt, / genele se unesc strângând și ascunzând / lacrimi cristaline căutătoare de libertate. / Pleoapele precum fluturii aripile-și strâng, / cuminți așteptând zâmbetul zorilor / când, / harfele copacilor se vor auzi cântând. / Îngerul dimineții va veni zâmbitor, / cu speranța pusă pe-o tavă de-argint, / oferită drept – ceașcă de cafea.//

 

 

 

Vavila Popovici – Carolina de Nord

 

ÎNCHIN ACEST PAHAR IUBIRII –Vavila Popovici
Vavila Popovici - I raise this cup to love / Închin acest pahar iubirii (volum biling, română-engleză, publicat independent): „Închin acest pahar iubirii” – se confesează scriitoarea Vavila Popovici în titlul acestei noi cărţi de poezie bilingve (română-engleză). Este, de fapt, o indirectă invitaţie lansată elegant către cititori, aceştia fiind părţi importante în rotundul iubirilor autoarei. Ea însăşi argumentându-şi această sublimă stare: „Dar am fost un biet poet / şi am vrut să amintesc oamenilor / că cel mai frumos dar lăsat / sunt gândurile celor ce în cuvinte / lumea o străbat”. Şi din poeziile cuprinse în această carte cititorul poate înţelege un lucru esenţial în definirea personalităţii unui creator. Nu doar apartenenţa prin naştere, ci şi cultura asimilată de-a lungul unei vieţi rodnice, dar mai ales comuniunea de gând şi de simţire – toate acestea întruchipând harul şi darul scriitorului, ofrandă generoasă către iubitorii de carte. (…) Pentru că nu vreau să fiu bănuit că urmăresc ducerea în ispită a cititorilor, lăudând această carte, care merită toate laudele, remarc doar faptul că poeziile dintre tartajele ei sunt suficientă ispită. Închei cu atenţionarea pe care o veţi putea găsi în una din aceste poezii: „Suferinţa se sprijină pe gardul iubirii / (...) n-o lăsa să treacă de gard, / să intre în ograda fiinţei tale”. Eu unul fac acest lucru de mai multă vreme. Şi, slavă Domnului!... (extrase din cronica semnată de scriitorul Vasile Filip)

 

 

Închin acest pahar iubirii!

 

Bucuriile iubirii – semne ale sănătății –

avute cândva,

nu le-am gravat „pe stânci”,

să dăinuie precum un trainic vers,

ci pe nisipuri aspre le-am desenat candid

și valuri de mare cu ușurință le-au șters.

 

Crengi dure, cu trecerea vremii

barbar chipurile au scrijilit,

gânduri negre trupurile au îmbolnăvit.

Bolnavă rămas-a lumea fără de iubire,

bolnav pământul, trist și abătut …

 

Un simțământ straniu ca de sfârșit de lume,

astăzi, sufletele-apasă …

Închin acest pahar iubirii și-o chem

să vină – „acasă”!

 

       I raise this glass to love!

 

       The joys of the heart – signs of the health

       of the soul – sometime had,

       I did not etch them "on the rocks",

       to endure such a secret verse,

       but I foolishly, candidly drew them on rough sand

       and the high waves easily erased them.

 

       Tough branches, with the passage of time,

       scratched cruelly faces,

       with dark thoughts sickened bodies.

       The world remained ill remained without love,

       The earth sick, sad and dejected ...

 

       A strange feeling that the end of the world,

       today, pressing on souls …

       I raise this glass to love and call it

       to come – "home”!

 

Unda de lumină

 

I-am spus florii din glastră:

Nu te mai mișca! Vântul nu bate!

Și… am închis fereastra.

Floarea m-a certat:

 

Lasă unda jucăușă de lumină

soarele în dar să-mi dea,

să mă pot hrăni și respira!

 

Rușinată,

am deschis din nou fereastra.

 

Tăcerea

 

Tăcerea curge nevăzută

murmurul ei lăsându-se auzit;

păsări călătoare cerul străbat,

cu aripi întinse văzduhul e sărutat.

Cât combustibilul adăpostit

în trupuri firave! – îmi zic.

Și-ncep a număra aiurea,

desigur greșit – aritmetică distractivă –

până când păsările

orizontul sărac al privirii l-au depășit.

Spre unde, păsări născute pentru zbor?

Voi, ce iubiți lumina albastrului infinit,

rotirea magică-a pământului

și-n noapte somnul așterneți pe ramuri …

Pe cerul minții cuvinte răsar,

prin ele pioasa tăcere curgând.

 

Speranța oferită…

 

Inima zgomotos bate,

gândurile odihnă cer,

vorbele – au tăcut demult.

Ochii refuză realitatea obositoare

strânsă-n ghemul zilei ce-abia a trecut.

Iertarea și uitarea sunt chemate

a ridica zidul înalt,

genele se unesc strângând și ascunzând

lacrimi cristaline căutătoare de libertate.

Pleoapele precum fluturii aripile-și strâng,

cuminți așteptând zâmbetul zorilor

când,

harfele copacilor se vor auzi cântând.

Îngerul dimineții va veni zâmbitor,

cu speranța pusă pe-o tavă de-argint,

oferită drept – ceașcă de cafea.

 

Curios, nu?

 

Curios!

Încă mă mai pierd sub privirile tale, 

încă îmi tremură glasul

când vorbim de noi doi …

Încă mai tresar când mă atingi,

simțindu-te nepământean.

Semne că nu m-am maturizat,

că sufletul a rămas adolescentin,

ființa – cu fragilitatea ei de femeie …

Și tu-mi spui că este farmecul meu.

Curios, nu

 

Am iubit prea mult, Doamne?

 

Din preaplinul iubirii mereu se revărsau

lacrimi de fericire și durere.

Ele, treptat îmi furau

văzul, puterea, speranța …

 

Din eter, într-un dans nevăzut al tăcerii,

plăsmuiam chipuri, întâmplări fericite,

și din culorile verzi ale frunzelor,

primăvara renășteau puteri ale iubirii

metamorfozate-n poeme.

 

Am iubit prea mult, prea multe, Doamne?

Am rătăcit prea mult printre străini

pierzând mereu iubiri,

de se termină totul atât de pripit,

atât de stupid?

Prea mult în jocurile vieții m-am risipit?

 

Poezia, lebăda albă a mea

 

Cu brațele încolăcite în jurul

gâtului subțire al lebedei,

palmele alunecă,

simt penele-i moi, catifelate,

scăldate-n fără de mirosul pur al unei ape

și plâng asprimea vieții.

În tăcerea din jur

pasărea mi-ascultă vaietul sacadat,

lacrimile-mi șterge

cu lumina luminosului penaj.

Ridic ochii spre cer, cerului-i cer

dreptul de-a mai trăi alături de ea,

ca ultima floare pe un vrej uscat,

ca ultima frunză rămasă pe-o creangă

după furtuna

ce flori și frunze a scuturat …

Încolăcesc din nou brațele

în jurul gâtului subțire, delicat,

cerului-i cer norocul

de-ai simți căldura trăind alături de ea,

lebăda albă a mea!

 

Previziune

 

Însămânțat-a Dumnezeu în suflete

cea mai puternică sămânță – Iubirea.

A încolțit, a prins rădăcini adânci;

a răsărit, a rodit,

copac puternic a devenit.

Au încercat unii să-i taie crengile,

copacul a început a plânge …

Rădăcinile nimeni nu i le-a putut smulge,

semn că iubirea din nou va răsări,

căci fără acest puternic copac,

viața,

viață nu se poate numi.

 

Volumul pe Amazon: I raise this cup to love / Închin acest pahar iubirii

Mai multe poezii și profilul autoarei aici: Vavila Popovici

Citește aici mai multe poezii: Vavila Popovici – Poezii de dragoste

Website: Vavila Popovici – Poezie, Proză, Însemnări

GUSTUL AMAR AL INGRATITUDINII

„Judecata unui slugarnic, a unui om vândut, fie că e trunchiată și îngustă, fie că e pătată de obrăznicie și de ingratitudine.” – Michel de Montaigne

 

 

   Ingratitudinea este purtarea omului ingrat, orgolios, de a nu fi recunoscător pentru ceea ce i s-a dat și a se comporta  depășind limitele atribuțiilor sale. Unii definesc ingratitudinea drept trădare a omenirii, sau miopie a  sufletului. Dacă se ivește o dispută, o luptă, individul în loc de a se purta omenește, demn, el se înjosește adoptând o atitudine ingrată. De multe ori starea de ingratitudine este determinată de slugărnicia față de o persoană, când orgoliul ce zace în adâncul sufletului acelui individ iese la suprafață și vrând să-și demonstreze puterea și capacitatea dotării sale adoptă o atitudine ingrată față de alt/alți indivizi, neagreați de stăpânul căruia îi slujește.

   Dostoievski spunea că „în fiecare om zace un călău...”, că omul din fire este un despot și de aceea se complace în a chinui pe alții, vrând să-și impună cu orice preț voința de putere. În romanul „Jucătorul”, trăirile pline de temeri și speranțe, acțiunile personajului care încearcă să învingă destinul la ruletă dar și escapada amoroasă a acestuia, fac din roman o poveste care dezvăluie cu meticulozitate profilul psihologic real al omului decăzut în mrejele viciilor. „Lepădăturile joacă chiar foarte murdar”, scrie un comentator al romanului.

   La jocul de poker, relevantă este cacialmaua, inducerea în eroare a adversarului, căruia îi lași impresia că ai cărți mai bune decât ale lui. Este de fapt o înșelătorie care reușește omului versat, adică, conform dicționarului – celui care posedă cunoștințe solide și experiență în domeniul respectiv.

   Este adevărat că trăim între oameni cu caractere și suflete diferite, între oameni demni și oameni ingrați, între oameni sensibili și insensibili, de mult timp și nu numai în zilele noastre, și oriunde, nu numai în țara noastră (cu înclinații diferite ale cântarului), dar acestor oameni ingrați nu ar trebui să li se ofere șansa de a conduce pe ceilalți. Biblia arată acest defect al unora, exemplificând ingratitudinea (nerecunoștința, nemulțumirea) vânzătorului Iuda Iscarioteanul care, s-a tocmit să vândă pe Hristos pentru 30 de arginți (cf. Matei 26, 15).

   În domeniul literaturii noastre să ne amintim de ingratitudinea de care a avut parte marele nostru Ion Luca Caragiale (1852-1912), considerat ca fiind cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. Un moment trist care a întunecat viața marelui dramaturg a fost cel în care a trebuit să-și apere reputația de creator original în procesul intentat lui Constantin Al. Ionescu-Caion, prim redactor la „Revista Literară”. Acesta gelos fiind pe reputația lui Caragiale, şi-a pus în cap să-l defăimeze printr-o acuzație de plagiat, spunând că drama „Năpasta” a fost plagiată după o dramă a unui autor ungur, intitulată „Nenorocul care ar fi fost tradusă în românește. Mai mult, susținea că doar titlul piesei este schimbat, restul fiind „pe de-a-ntregul furat”. Mai târziu când se demonstrează că totul a fost o minciună (la prima înfățișare a procesului), ingratul afirmă cu tupeu că ar fi fost copiată după o dramă a lui Leon Tolstoi, numită „Puterea întunecimii. Caragiale ofensat și enervat, văzând că nu se putea apăra singur de răutatea, invidia, ingratitudinea de care avea parte, s-a adresat justiției. I-a scris prietenului său Barbu Delavrancea, renumit avocat la acea vreme, şi i-a solicitat să-l apere în procesul de calomnie intentat lui Caion. 

   Până la urmă calomnia a fost dovedită, Caion a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare corecțională și amendă. Inculpatul recunoscându-și întreaga ticăloșie, este achitat. De fapt dramaturgul nu dorea ca falsificatorul să fie pedepsit, ci pur doar să-i fie reparată onoarea şi să fie dovedit adevărul. Dar, pentru a dovedi toată mârșăvenia lui Caraion au fost multe documente cercetate, totul a necesitat multă muncă şi cheltuială din partea autorului. Aici se poate aminti proverbul: „Un om aruncă o piatră în baltă și zece se duc să o scoată”.  

   S-a făcut dreptate şi adevărul a ieşit la lumină pentru că, din fericire, la acea vreme justiția română încă mai avea un cod al onoarei. Caragiale ducând o viață plină de lipsuri și nedreptăți, piesele de teatru nefiindu-i primite merituos, acuzat fiind de imoralitate, toate acestea au contribuit la decizia pe care Caragiale a luat-o de a se autoexila la Berlin.

Fiind și un bun psiholog, în nuvela „În vreme de război” Caragiale face o analiză psihologică a personajului principal care suferă o prăbușire interioară rapidă, de la obsesie la nebunie, provocată de lăcomia de îmbogățire. Derulând evenimentele, el descrie zbuciumul interior al personajului principal, obsesia care îl chinuiește. Aviz amatorilor!

   În momentul actual, în țara noastră, iată că reprezentantul suprem al Justiției, „omnipotentul” Tudorel Toader, nu a dat dovadă de onoare, ci de vădită ingratitudine, și aceasta când a simțit că i se trage preșul de sub picioare, când „Stăpânul nu mai este mulțumit de cum dl. Toader îi servește interesele”, a conchis redactorul șef al ziarului Adevărul, într-un recent interviu.

   „Jucătorul” Tudorel Toader, utilizând dintr-un început o informație falsă, a încercat o cacealma – inducerea în eroare a adversarilor, a opiniei publice – , care nu i-a reușit. A amânat câteva zile prezentarea documentului, pentru a inocula oamenilor ideea că procurorul Augustin Lazăr l-a salvat pe dl. Iohannis, ca dumnealui să poată candida la președinție, iar dl. Iohanis drept recompensă l-a numit procuror general. O judecată viciată. Trec la spusele Sfântului Ioan Scărarul: „Ascultați-mă voi, toți controlorii cei răi ai altora: Cu ce judecați, cu aceea veți fi judecați... ” (Mt.7.2). Câtă răutate și înjosire a folosit ministrul declarând: „Eu personal dacă eram ministru, nu-l primeam în competiția pentru desemnarea ca procuror general”.

  Deocamdată ministrul de justiție mai este în funcție, deși normal ar fi trebuit, conform legii cred, dacă nu – al onoarei, să-și dea de îndată demisia din funcție. Mă întreb în ce scop a bulversat toată justiția din țara noastră? Fiindcă argumentele aduse nu stau în picioare. Efectul însă, al grupării din jurul președintelui partidului la putere și al ministrului justiției a fost: „Demonizare și distrugere”.

   Culmea, ministrul afirmă că nu a fost niciodată în eroare. Este dovada, dacă încă mai era nevoie, a orgoliului nemăsurat al individului. Judecător al propriei sale victime, gestul ingrat s-a vrut a fi o răzbunare împotriva Procurorului General, dar și într-un fel și asupra Președintelui țării, considerând că dumnealor i-au rănit orgoliul personal. Fie că a fost din neatenție făcută confuzia asupra celui care a întocmit actul și a semnat – ceea ce ar denota lipsă de profesionalism – , fie că a fost o cacialma premeditată și nereușită, tot eroare gravă se numește. Dar ministrul a dat ultimul său verdict: „Lazăr trebuie să plece!”

   Iată ce înseamnă să dai puteri discreționare unui om incapabil de a-și îndeplini corect funcția de ministru.

 

Vavila Popovici – Carolina de Nord

DESPRE SLUGĂRNICIE

   O parte din raportul realizat de actualul ministru al justiției Tudorel Toader, în care sunt prezentate pe larg motivele de revocare ale lui Augustin Lazăr, a fost un raport „tendențios” după spusele Președintelui țării. Aș adăuga și calificativul – ranchiunos. Reproșurile aduse de ministrul justiției procurorului general au legătură cu modul în care cel din urmă a reacționat în anumite momente, cum ar fi acel al modificării Legilor Justiției sau a Codurilor Penale, în cazul unor decizii ale Curții Constituționale sau al protocoalelor SRI - Parchet, aici fiind menționat reproșul că „a ascuns adevărul”. Alte acuzații ale ministrului, susțin unii comentatori, par inspirate din raportul în baza căruia a cerut revocarea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi. Procurorului general chiar i se reproșează că a îngreunat/împiedicat evaluarea fostului procuror șef DNA, asta pentru că Augustin Lazăr s-ar fi temut că urmează propria sa evaluare. Interpretarea este absurdă dacă nu schizofrenică. Concluzia raportului fiind: „Motivele care au determinat revocarea doamnei procuror-șef DNA îi sunt deopotrivă imputabile”.

   În replică, Președintele Klaus Iohannis refuză demiterea Procurorului General și apreciază activitatea lui, considerând că cererea ministrului Justiției este complet neadecvată și de natură să genereze neîncredere în sistem și îngrijorare în rândul partenerilor noștri europeni: „Modul în care ministrul a prezentat public raportul este unul tendențios și denotă intenția acestuia de a subordona politic procurorii”. Toader răspunde ironic, plin de sine: Nimic nou sub soare: Președintele ne spune mai întâi faptul că nu îl va revoca pe A. Lazăr apoi va citi raportul primit de la Ministerul Justiției!”. Președintele refuză demiterea procurorului general și cere din nou demisia ministrului justiției: „Domnul Tudorel Toader trebuie să plece de urgență din fruntea ministerului pe care îl conduce. Statul român are obligația de a proteja ordinea de drept, libertățile și drepturile cetățenilor săi, iar acest lucru nu poate fi înfăptuit fără un Minister Public independent și eficient”. Procurorul general Augustin Lazăr va fi audiat de Consiliul Superior al Magistraturii, pe 13 noiembrie.

   Ca o observație, multe propuneri legislative supervizate de Tudorel Toader, unele elaborate chiar de el au fost declarate neconstituționale. Ce arată acest fapt? Că acest profesor este incompetent, sau că este educat în comunism să apere egalitatea socialistă și să execute comenzile partidului, sau că este sluga lui Dragnea? Doar Dragnea a răspuns la întrebarea despre Tudorel Toader: „Eu îl rog și el ascultă!” Da, păcătosul a grăit adevărul! Dezgustător e omul slugarnic! 

  

   Dicționarul definește Slugărnicia drept atitudine de „lingușire în raporturile cu oamenii de la care se primesc sau de la care se așteaptă avantaje materiale; servilism, ploconeală”, sinonime fiind: „umil, servil, lingușitor, conformist etc.” 

   Slugărnicia este o problemă care poate fi încadrată în fenomenul corupției, deoarece slugarnicul execută un fapt ilegal. Cu cât este mai inițiat în domeniu, cu atât fapta îi este subtil acoperită de justificări false.

   Există mulți indivizi pentru care a se supune puterii, indiferent care este aceasta, este modul de viață acceptat de ei, obediența oarbă putându-le aduce beneficii materiale sau de altă natură, exemplu – înscăunarea într-o funcție sau menținerea în funcția dobândită. Slugărnicia este făcută în general cu intenția politicianistă a individului de a-și deschide un drum. Este un târg josnic care se face între putere și slujbaș. Poți să slujești fără să te slugărești! Să-ți execuți funcția în mod conștiincios și demn.

   Amintesc dialogul dintre Dinu Păturică – personajul din romanul lui Nicolae Filimon – și funcționarul scos de mult timp din slujbă, care venise la el pentru a obține altă slujbă: „Ce dai să te fac ispravnic?, l-a întrebat omul influent Dinu Păturică. - Ce-ai zis? Mai zi încă o dată, că n-am auzit. - Am zis că isprăvniciile se dau cu rușfet (mită), ai înțeles ori ba? - Dacă este așa, ține-ți isprăvnicia pentru altul, căci eu nu mă voi înjosi niciodată să cumpăr slujbă cu bani de la o leșinătură ca tine!” Era în secolul XIX. De atunci am „evoluat”, nu? Puțini oameni mai găsești să aibă curajul unui astfel de răspuns. Mă gândesc la baronii PSD-ului care au acceptat în taină toate propunerile dregătorului/conducătorului...

   Spiritul de supunere oarbă în fața autorității nu este demn de democrație. Este nevoie de un act de curaj să nu accepți slugărnicia. Poți să nu arăți supunere, dar, în același timp să păstrezi respect pentru cel care îți cere a face ceva cu care nu ești de acord. Aici intervine dialogul, explicitarea, ceea ce dovedește că amândoi sunt oameni respectabili, dar cu funcții diferite, unul poate cere, celălalt poate fi de acord sau nu. Politicienii de la putere atunci când greșesc, trebuie să renunțe la orgoliu și să recunoască greșeala, să bată în retragere. Greșelile ca și realizările aparțin oamenilor. Dialogul, buna cuviință și înțelepciunea, curajul și demnitatea au un rol important în ajungerea la un deznodământ. În cazul nostru – atât de important! Respectul în limitele jocului instituțiilor, ar transmite un mesaj de egalitate socială.

   România are oamenii de care are nevoie, suficienți oameni calificați și bine intenționați, oameni educați și demni. Pot fi înlocuiți cei slugarnici de până acum. Slugi ai unui individ care a bulversat țara, slugă și el, probabil, la un alt stăpân. Scriitorul Nicolae Filimon spunea că „Nimic nu este mai periculos pentru un stat ce voiește a se reorganiza, decât a da frâiele guvernului în mâinile parveniților, meniți din concepțiune a fi slugi și educați într-un mod cum să poată scoate lapte din piatră cu orice preț!”

   În discursul din data de 23 octombrie, ținut în fața Parlamentului de la Strasbourg, președintele Klaus Iohannis  a exprimat în mod ferm și clar direcția României care se poziționează în continuare alături de nucleul Uniunii Europene, apără independența justiției și continuă lupta anticorupție, subliniind că nu va renunța sub nici un motiv la standardele legate de aceste principii. Pentru aceasta are nevoie, desigur, de un guvern și de partide care să ducă la îndeplinire idealurile țării, să nu meargă pe alt drum, nedorit de popor. Cât timp există tabăra slugoilor, a oamenilor împătimiți de ură, a celor care nu înțeleg importanța unirii în „cuget și simțire”, lupta este grea, dar nu imposibilă. Și mă întreb: Nu vibrează sufletele tuturor la versurile cântecului patriotic „Pe-al nostru steag e scris unire,/ Unire-n cuget și simțiri/ Și sub măreața lui umbrire/ Vom înfrunta orice loviri…”, versurile fiind ale lui Andrei Bârseanu și muzica aparținând lui Ciprian Porumbescu? Nu vibrează sufletele tuturor la  cuvintele imnului României: „... Români din patru unghiuri,/ acum ori niciodată/ Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!...” versurile fiind ale poetului Andrei Mureșanu și muzica probabil tot a autorului versurilor?

   Poporul vede, poporul simte, judecă, își da seama cine dorește binele țării, că există această slugărnicie în societate, în rândul celor ce guvernează țara, a partidului conducător și că această supunere dezavantajoasă are scopuri și efecte negative asupra bunului mers al țării.

   Și închei articolul cu citatul autorului George Budoi: „Un slugarnic poate accede la funcții dintre cele mai înalte, dar tot "patruped" rămâne”.

 

   Vavila Popovici – Carolina de Nord